Menu

gevelreiniging gevelreiniging zonder gebruik van straalmiddelen of zuren

Bio Blast

De biologische gevelreiniger, een fenomenale roetontbinder. De biologische gevelreiniger, een fenomenale roetontbinder.

Productomschrijving

Bio Blast™ is een milieuvriendelijk concentraat voor het reinigen van gevels. Bio Blast™ is een uitzonderlijk goede roetontbinder die geen enkele schade toebrengt aan de ondergrond en kan huidige reinigingstechnieken vervangen . Bio Blast™ kan gebruikt worden met het Be Clean-systeem, een autonoom systeem, vloeibaar of als pasta. Bio Blast™ kan veilig worden toegepast op gelijk welk type gevel. Bio Blast™ bevat geen vrije oplosmiddelen of alkali en is zeer economisch in gebruik.

Productkenmerken

 • Bio Blast™ is milieuvriendelijk en veilig voor mens en omgeving. Het is niet irriterend of schadelijk voor de huid. Het heeft een schadeloze werking.
 • Bio Blast™bevat geen zuren of andere gevaarlijke stoffen. Het is niet bijtend, oplosmiddelvrij en onontvlambaar. Het VOC-gehalte is 0% wat Bio Blast™ volledig conform de VOC wetgeving van 2010 maakt en voldoet daarmee aan de nieuwste normen op het gebied van milieu.
 • Bio Blast™ is 100% biologisch afbreekbaar.
 • Bio Blast™ mag zeer sterk verdunt worden en kan bij opvang opnieuw gebruikt worden.
 • Bio Blast™ brengt geen schade toe aan eender welk oppervlak (hout, glas, plastic,...)

Gebruiksdomein

 • Bio Blast™ reinigt betongevels, gecementeerde gevels en gevels in baksteen.
 • Verder is Bio Blast™ de ideale roetontbinder voor natuursteen, blauwsteen, witsteen,...

Gebruiksaanwijzingen

Onze troeven

 • Door de eigenschappen van onze Bio Blast™, gevelreiniger, heeft men geen tijdslopend, voorbereidend werk meer. Ramen, deuren en vensters moeten niet meer beschermd, niet afgeplakt worden! Geen extra kosten meer dus!
 • Met Bio Blast™ kan de gevel in één keer behandeld worden. De tijd dat ons product op het te behandelen oppervlak blijft is qua schade onbelangrijk (qua werking wel), het kan niets aantasten! Met andere bijtende producten (bvb. fluorwaterstofzuur) moet men zich houden aan strenge tijdslimieten.
 • De druk bij het afstomen kan men kiezen, een dure compressor heeft men dus ook niet meer nodig.

Methodes

 • Bio Blast™ kan op 2 manieren worden gebruikt; als pasta of als vloeistof met behulp van een volledig autonoom systeem (aan te raden voor het reinigen van hoge, strakke gebouwen of monumenten).
  • Als pasta:
   • De gevel dient eerst voldoende lang met water bevochtigd te worden, hij mag zelfs 'kletsnat' zijn. Breng de Bio Blast™-pasta aan met een borstel, kwast of airless, laat minimum 1 uur inwerken en stoom de gevel af. Afgezien van de graad van de vervuiling, kan het nodig zijn de gevel een tweede behandeling te geven.

  • Vloeibaar met het autonoom systeem:
   • Dit systeem werkt, eenmaal opgestart, volledig autonoom. Het is computergestuurd en vraagt dus weinig arbeidskracht. - Installeren van de sproeiers en het wateropvangsysteem op de stelling. - Aansluiten op de beveiligde computergestuurde pomp. - Het systeem starten.
    De gevel gedurende twee à drie uur bevloeien met de verdunde Bio Blast™. Het roet en vuil zal als een vettige substantie aan het oppervlak komen te liggen. Vervolgens de gevel enkel nog afstomen.

 • Bio Blast™ is volledig mengbaar met water. Wij adviseren Bio Blast™ te gebruiken in concentraties tussen de 1% en 5% afhankelijk van de vervuilingsgraad. Volg de systeeminstructies van Be Clean om misverstanden te vermijden.
 • Hoe langer de procedure werkt, des te beter het resultaat. Productverlies en waterverlies is door het opvangsysteem dermate gering dat het steeds opnieuw kan gebruikt worden. Bij onvoldoende resultaat, de behandeling herhalen.

Andere

 • Reiniging: de reiniging van Bio Blast™ gebeurt gewoon met water.
 • Houdbaarheid: bewaren op een droge, vorstvrije plaats tot minimum 12 maanden.

Technische gegevens

 • Kleur: groen
 • Verschijning: vloeibaar of pasta
 • Soortelijk gewicht: +/- 1,02 g/cm³
 • Theoretisch rendement: +/- 100-200g/m²
 • Vlampunt: NVT
 • PH.: 7
 • Geur: marsepein
 • VOC-gehalte: 0 gram/liter (ca. 0%)
 • Oplosbaar in water: volledig
 • Transportbelemmeringen: geen
 • Gevarensymbolen: geen

Voorzorgsmaatregelen en veiligheid

 • Lees het veiligheidsinformatieblad.
 • Bij inslikken; raadpleeg een arts.

Verpakking

Standaard: 25L en 200L. Andere verpakkingen op aanvraag.

Technische raadgevingen

Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorbehandeling kunnen in dit technisch informatieblad opgenomen worden. Het is daarom raadzaam bij moeilijke gevallen Be Clean te contacteren. Deze technische informatie werd samengesteld naar de jongste verftechniek. Aansprakelijkheid voor de algemene geldigheid van deze aanwijzingen moeten worden afgewezen, daar toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen en grote verschillen in de aard van de ondergrond steeds een aanpassing van de werkwijze naar het inzicht van de vakkundige verwerker vragen.