Menu

verf verwijderen verf verwijderen zonder irritatie

verf verwijderen

Façadex

Productomschrijving

Natuurlijk kent U reeds vele afbijters (of décapants) maar misschien nog niet onze nieuwe, revolutionaire, snel werkende verfafbijter die alles, als niet nog meer, doet dan de huidige verkrijgbare producten en daarnaast enkel nog voordelen kent. Façadex™ verwijdert alle verfsoorten van alle oppervlakken en ondergronden. Bovendien is ons product uniek, het kan volledig veilig verwerkt worden en is volledig biologisch afbreekbaar! Façadex™ kan zowel door de doe-het-zelver als door de professional gebruikt worden.

Productkenmerken

 • Façadex™ bevat geen zuren of andere gevaarlijke stoffen. Het is niet bijtend, oplosmiddelvrij en onontvlambaar. Het VOC-gehalte is 0% wat Façadex™ volledig conform de VOC wetgeving van 2010 maakt en voldoet daarmee aan de nieuwste normen op het gebied van milieu!
 • Façadex™ is veilig voor mens en omgeving. Het is PH-neutraal. Geen irritatie of brandwonden meer aan de huid!!! Ons product is zelfs geschikt voor mensen met astma of ademhalingsproblemen.
 • Door zijn unieke substantie en kleefkracht druppelt Façadex™ niet af van plafonds of verticale delen, geen verlies dus.
 • Façadex™ is zeer economisch in gebruik gezien er geen verdamping is en de werking veel langer blijft duren dan bij de klassieke oplosmiddelhoudende producten. Je kunt met Façadex™ tot 3 keer meer besparen!

Gebruiksdomein

 • Façadex™ kan zowel binnen als buiten gebruikt worden. Doordat het geen dampen afgeeft, is er geen ventilatie nodig en dus niet noodzakelijk om buiten te werken.
 • Façadex™ verwijdert alle verfsoorten van alle ondergronden, zoals steen (inclusief zeer zachte, poreuze stenen), baksteen, marmer, hout, beton, natuursteen, plastic (!), metaal (inclusief lichte metalen) en koper.
 • Façadex™ verwijdert alle verftypes zoals watergebaseerde verven, emulsieverven en oliegebaseerde verven.

Gebruiksaanwijzingen

Onze troeven

 • Met Façadex™ kan men, bij het aspuiten of afstomen,van boven naar onder werken, waar het bij bijna alle andere producten van groot belang is om onderaan te beginnen en van daaruit naar boven te werken.
 • Met Façadex™ kan een gevel in één keer behandeld worden (met methyleen 2 tot 3 m² per keer).
 • Façadex™ is een nat werkend systeem, het houdt het oppervlak nat tot 24 uur na applicatie. Men kan dus steeds veilig, verven met gevaarlijke stoffen, verwijderen. Indien Façadex™ uitdroogt; besproei of strijk er het oppervlak opnieuw mee en het wordt weer bewerkbaar.
 • Vewerkingstijd van Façadex™ voor muurverven: er is al een zichtbare werking na 10 minuten! Na 2 uur, afhankelijk de laagdikte of het type van de verf, kan men al afstomen of afspuiten met hoge drukreiniger. Herhalen indien nodig.

Andere

 • Façadex™ kan zowel met een borstel als met een kwast aangebracht worden, om het even uit welk materiaal deze bestaan. Ze worden niet door Façadex™ aangetast.
 • Façadex™ kan ook makkelijk met een airless verspoten worden, ook dan zorgt zijn unieke substantie ervoor dat het product niet van verticale vlakken of plafonds drupt.
 • Breng een rijkelijke laag Façadex™ aan met een borstel, kwast of airless en na 10 minuten ziet men een zichtbare werking. Afhankelijk van de laagdikte na 1-3 uur een schraaptest doen en kijken of alle verf, die verwijderd moet worden, loskomt. Indien dit het geval is, de opgeloste verf volledig afstomen, afspuiten of schrapen.
 • Het kan voorkomen dat de laagdikte zo groot is, dat het product langer moet inwerken (tot maximum 24 uur) of dat een tweede behandeling nodig is doordat de onderste verflagen niet zijn aangetast.
 • Indien het product droog aanvoelt, bijvoorbeeld door zon of harde wind en de verf nog niet tot op de ondergrond verwijderd is, een extra laag Façadex™ aanbrengen.
 • Verwerkingscondities: > 5°C. en < 40°C (lucht, oppervlak en materiaal) en verwijderd houden van vorst.
 • Reiniging: reinig spatten en gemorste Façadex™ met water en zeep. Het is aangeraden uw materiaal te reinigen met YOB BRUSHCON om zo roestvorming van uw gereedschap te vermijden.
 • Houdbaarheid: Bewaren in oorspronkelijke verpakking en op een droge en vorstvrije plaats (min. 12 maanden).

Technische gegevens

 • Kleur : wit
 • Verschijning: gelachtige vloeistof
 • Soortelijk gewicht : + / - 1.02 g/cm³
 • Theoretisch rendement : 4-8m²/L
 • Vlampunt : NVT . PH : 8-9
 • Geur: amandel
 • VOC-gehalte: 0 gram/liter (ca 0%)
 • Oplosbaar in water: volledig
 • Transportbelemmeringen: geen
 • Gevarensymbolen: geen

Verpakking

Standaard : 1 L. 5 L10 L. Andere verpakkingen op aanvraag.

Voorzorgsmaatregelen en veiligheid

 • Lees het veiligheidsinformatieblad.
 • Bij inslikken; raadpleeg een arts.

Technische raadgevingen

Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorbehandeling kunnen in dit technisch informatieblad opgenomen worden. Het is daarom raadzaam bij moeilijke gevallen YOB te contacteren. Deze technische informatie werd samengesteld naar de jongste verftechniek. Aansprakelijkheid voor de algemene geldigheid van deze aanwijzingen moeten worden afgewezen, daar toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen en grote verschillen in de aard van de ondergrond steeds een aanpassing van de werkwijze naar het inzicht van de vakkundige verwerker vragen.

kostprijs

prijzen zijn steeds btw en verzending inbegrepen 

dit voor België en Nederland 

1   liter   31.4   €

5   liter   102    €

10  liter 182   €

wens je iets te bestellen stuur een mail met adres en telefoonnummer en de gewenste hoeveelheid 

prijzen voor professionelen : contact opnemen via mail