Menu

beschermen van alle houtsoorten impregneren van hout

biologische houtbescherming

het water druppelt van het hout

Productomschrijving

Er zijn honderden behandelingen voor hout  doch telkens brengt men een laag aan op het houtoppervlak die na een tijd verweert . Met onze biologische houtbeschermer impregneren we het hout zonder een laag op het oppervlak na te laten  het hout blijft dampdoorlatend en is terzelfdertijd sterk waterafstotend.  Het bevat géén oplosmiddelen . 

gedaan met verf,beits en vernis  onze houtbescherming  is een watergedragen ,geurloze,  houtbeschermer die  nauwelijks invloed heeft op de kleur  van het oppervlak

 

 

Productkenmerken

 • onze biologische houtbeschermer  bevat geen zuren of andere gevaarlijke stoffen. Het is niet bijtend, oplosmiddelvrij en onontvlambaar. Het
 • VOC-gehalte is 0% wat Cleanwood volledig conform de VOC wetgeving van 2010 maakt en voldoet daarmee aan de nieuwste normen op het gebied van milieu!
 • onze biologische houtbeschermer is veilig voor mens en omgeving. Het is PH-neutraal. Geen irritatie of brandwonden meer aan de huid!!! Ons product is zelfs geschikt voor mensen met astma of ademhalingsproblemen.

 

Gebruiksdomein

 • onze biologische houtbeschermer  kan zowel binnen als buiten gebruikt worden. Doordat het geen dampen afgeeft, is er geen ventilatie nodig en dus niet noodzakelijk om buiten te werken.
 • het werkt op alle door ons geteste houtsoorten 
 • bij tuinmeubelen dienen de horizontale vlakken  regelmatig ( om de 2-3 jaar) te worden bijgewerkt
 • de levensduur op verticale vlakken is langer dan 8 jaar 
 • voorkomt  mosvorming op u tuinmeubelen en terras 
 • ook voor  onbehandelde meubels binnen

 

Gebruiksaanwijzingen

 • onze biologische houtbeschermer wordt aangebracht met borstel of tuinsproeier
 • de biologische houtbeschermer  in één laag aanbrengen 
 • de biologische houtbeschermer  is droog na circa 2 a 3 uur, afhankelijk van de ruimte waarin men werkt 
 • voorkom volle zon 
 • gebruikt materiaal reinigen met water en zeep
 • verwijdert houden van vorst 
 • verwerkingscondities + 5°C---25°C
 • houdbaarheid  in gesloten verpakking min. 1 jaar 

Technische gegevens

kleur :   wit

verschijning  : vloeibaar

soortelijk gewicht :+- 1

theoretisch rendement :  4m2/L

vlampunt   NVT.  PH  8-9

VOC- gehalte : 0 gram/liter (ca 0%)

oplosbaar in water :volledig

transportbelemmeringen : geen

gevarensymbolen : geen

verpakking  1 - 5 liter

 

 

 

 

 

Technische raadgeving

Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorbehandeling kunnen in dit technisch informatieblad opgenomen worden.Het is daarom raadzaam bij moeilijke gevallen Beclean te contacteren.deze technische informatie werd samengesteld naar de jongste technieken .Aansprakelijkheid voor de algemene geldigheid van deze aanwijzingen moeten worden afgewezen,daar toepassingen verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen en grote verschillen in de aard van de ondergrond steeds een aanpassing van de werkwijze naar het inzicht van de vakkundige verwerker vragen .